Siirry sisältöön

MIELIPITEET

Helsingin Sanomat Vieraskynä 19.6.2023

Työikäisiä ei saa jättää ilman oppimisen tukea

Turun Sanomat Mielipide 25.3.2022

Työntekijöiden moninaisuus on työpaikan rikkaus – älä tuskastu meihin oppimisvaikeuksista kärsiviin

Turun Sanomat Mielipide 9.9.2020
Mihin oppimisvaikeuksiin keskittyvää kolmannen sektorin toimintaa tarvitaan?

HS Mielipide 29.4.2020
Oppimisen iloa ei tarvitse menettää lukivaikeuden takia

HS Mielipide 27.3.2020
Suunnitelmallisuus ja kannustus auttavat erilaista oppijaa etäkoulussakin

KANNANOTOT

Kannanotto 23.9.2019
Julkishallinnon on vastattava lukemisen ja kirjoittamisen apuvälinepalveluista

Ställningstagande 23.9.2019
Den offentliga förvaltningen måste ansvara för hjälpmedelstjänsten för läsande och skrivande 

Kannanotto 14.2.2019
Suomelle kansallinen koulutuksen tasa-arvo-ohjelma
Erilaisten oppijoiden liitto, Opetusalan Ammattijärjestö(OAJ), Suomen Kuntaliitto, Seta, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Moniheli, Stadin osaamiskeskus, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK, Securitas ja Suomen Vanhempainliitto.

Kannanotto 24.10.2018
Vankien koulutukseen tulossa erityisopetuksen osalta heikennyksiä?
Kriminaalihuollon tukisäätiö, ADHD-liitto, Erilaisten oppijoiden liitto ry, OVA-verkosto

Kannanotto 12.10.2017
Selkokielen neuvottelukunnan kannanotto saavutettavuusdirektiivin valmistelutyöhön