Siirry sisältöön

Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmä jatkaa työtään

Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmä on järjestäytynyt kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Ryhmän puheenjohtajina jatkavat kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.). Ryhmän pysyvä asiantuntijajäsen ja yhdyshenkilö järjestökentällä on Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

”On todella hienoa, että ryhmän toiminta jatkuu ja siinä on edustajia sekä hallitus- että oppositiopuolueista. Tämä osoittaa, että eduskunnassa ymmärretään laajasti, miten tärkeää oppimisvaikeuksia kokevan henkilön on saada oikea-aikaista, oikeanlaista ja riittävää tukea elinikäisen oppimisen polulla”, Reinikainen sanoo.

Oppimisen tuen ketju vahvemmaksi

Tukiryhmän puheenjohtajat Risikko ja Eloranta korostavat, että oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oppimisen tuki ovat tärkeitä kaikissa elämänvaiheissa.

”Suomella ei ole varaa päästää ketään syrjäytymään oppimisvaikeuksien takia. On hyvä, että hallitusohjelman mukaisesti oppimisen tukea selkeytetään ja tuen ketju yhtenäistetään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle”, Risikko toteaa puheenjohtajien tiedotteessa.

Erilaisten oppijoiden tukiryhmän tärkeimmät tehtävät ovat oppimisvaikeuksia ja erilaista oppijuutta koskevan tiedon jakaminen, erilaisten oppijoiden tarvitsemien oppimisen tuen palvelujen varmistaminen sekä yhteistyön vahvistaminen asiantuntijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja päättäjien kesken. Lisäksi ryhmä järjestää oppimisvaikeuksia ja tuen keinoja käsitteleviä tilaisuuksia.

Jokaisen saatava tarvitsemansa tuki

Eloranta ja Risikko korostavat, että riittävän tuen tarjoaminen oppimisvaikeuksiin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja läpi koko koulutuspolun on tärkeää, jotta jokainen lapsi ja nuori pääsee näyttämään kykynsä ja vahvuutensa.

”Lisäksi tukea on tarjottava myös aikuisille. Eduskunnassa Erilaisten oppijoiden tukiryhmä tulee tekemään töitä sen puolesta, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen voidakseen oppia ja elää hyvää elämää”, Eloranta ja Risikko toteavat.

Kaikenikäisten tarpeet huomioon

Oppimisvaikeudet ja muut oppimiseen liittyvät haasteet vaikuttavat lasten ja nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin, mutta ne ovat ongelma myös monille aikuisille. Aikuisten oppimisvaikeuksia ei ole koulu- ja opiskelupolun aikana välttämättä tunnistettu, eivätkä henkilöt ole siksi saaneet tarvitsemaansa tukea.

”On tärkeää, että myös aikuisille erilaisille oppijoille löydetään ratkaisuja niin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen kuin niiden kanssa selviytymiseen ja tukeen muun muassa aikuiskoulutuksen ja oppimisen tuen palvelujen avulla.”

”Tällä on tärkeä merkitys yksilön itsensä mutta myös laajemmin osaamistavoitteidemme saavuttamisen näkökulmasta. Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmä tulee antamaan tukensa oppimisen tuen uudistamisen työssä tuoden vahvasti esiin kaikenikäisten oppimisen vaikeuksia kokevien äänen”, Eloranta ja Risikko sanovat.

Laajapohjainen ryhmä vahvistaa edunvalvontaa

Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmään kuuluvat Elorannan ja Risikon lisäksi kansanedustajat Fatim Diarra (vihr.), Veronika Honkasalo (vas.), Inka Hopsu (vihr.), Hilkka Kemppi (kesk.), Ari Koponen (ps.), Helena Marttila (sd.), Mikko Ollikainen (r.) ja Sari Tanus (kd.).

Lisäksi ryhmään kuuluu oppimisvaikeuksia ja neuropsykiatrisia vaikeuksia kokevien ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi työskentelevien järjestöjen ja säätiöiden edustajia. Mukana ovat Erilaisten oppijoiden liiton lisäksi ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Datero, Helsingin seudun erilaiset oppijat, Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus, Niilo Mäki Instituutti sekä Suomen CP-liitto.

Erilaisten oppijoiden liitto on ryhmässä aktiivinen toimija ja viestinviejä sekä keskeinen linkki ryhmän ja oppimisvaikeuksien asiantuntija- ja kokemusasiantuntijaverkoston välillä.

Oppimisvaikeudet koskettavat yli miljoonaa suomalaista

Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikaisen mukaan eduskunnan tukiryhmä vahvistaa merkittävästi erilaisten oppijoiden edunvalvontaa.

”Oppimisvaikeuksia kokevien joukko on niin suuri, että hyvin järjestetyillä tuella ja palveluilla on myös valtava yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisemisessä”, Reinikainen sanoo.

Oppimisvaikeudet koskettavat yli miljoonan suomalaisen elämää. Yli 10 prosentilla työikäisistä on todettu oppimisvaikeus ja lisäksi noin 10 prosenttia kokee työssä haittaavaa oppimisen vaikeutta. Työttömissä, työssä uupuneissa ja työelämästä syrjäytyneissä on paljon henkilöitä, joiden oppimisvaikeutta ei ole tunnistettu eikä oppimista tuettu.

EHDOTUS OPPIMISEN TUEN KANSALLISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUONNA 2022

Ehdotus oppimisen tuen kansalliseksi toimenpideohjelmaksi tehtiin vuonna 2022 Eduskunnan Erilaisten oppijoiden tukiryhmän pyynnöstä. Ehdotuksen laatimiseen osallistuivat Erilaisten oppijoiden liiton lisäksi ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Datero, Helsingin seudun erilaiset oppijat, Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus, Niilo Mäki Instituutti, Suomen CP-liitto sekä Suomen Kielipolku SLI.
Lue lisää ehdotuksesta tämän linkin takaa.

EDUSKUNNAN ERILAISTEN OPPIJOIDEN TUKIRYHMÄ TOIMINUT VUODESTA 2021 LÄHTIEN

  • Aloituskokous pidettiin 9.6.2021.
  • Perustajina olivat silloinen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko (kok.) ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).
  • Ryhmän pysyvä asiantuntijajäsen ja yhdyshenkilö järjestökentällä on Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta